جنوبی ترین مرد

دلنوشته ها وسروده های یک خوزستانی خونگرم -اشعار سیاسی و درد نوشته های دلی پردرد

دلنوشته ها وسروده های یک خوزستانی خونگرم -اشعار سیاسی و درد نوشته های دلی پردرد

جنوبی ترین مرد

نمیدانم که هستم هرکه هستم
قلم چون تیغ میرقصد به دستم

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات

ریشه های عرب ستیزی درایران

پنجشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۶، ۰۹:۴۶ ب.ظ

((دریافت کتاب عرب ستیزی درادبیات معاصر))

شایدبتوان گفت که ماایرانیان اززودباورترین مردمان دنیاهستیم ,واین حرف هم چندان دور ازواقعیت نیست.

کافی است اعتقادات وباورهای افرادجامعه راموردبررسی قرار دهیم تا متوجه شویم که مردم چقدر متاثر ازباورها واعتقاداتی هستندکه به آنها القاء میشود.این مساله تنها به باورها واعتقادات مردم منتهی نمیشود .درعرصه ی سیاسی شخصی میآید وشعارهای تبلیغاتی سرمیدهد.بناگاه میبینیم که مردمی که تاچندروز پیش هیچ شناخت و اعتقادی به آن شخص نداشتند بگونه ای از او حمایت میکنندکه گویی او قهرمانی ملی بوده است و هربار هم خیلی زود متوجه میشوند که فریب خورده اند.

در دنیای مجازی هم که این وضعیت کاملا مشهود است .کافی است عده ای بصورت هدفمند وبرنامه ریزی شده هدف خاصی را دنبال کنند .خیلی زود باخیل عظیمی از افرادی مواجه میشویم که با آنان همراه شده و همان حرفها را به زبان میاورندبی انکه اندکی در خصوص آنچه نقل میکنند تحقیق وحتی فکر کرده باشند .بسیاری ازمردم فکرمیکنند هرچیزی در کتابها نوشته شده یاهرخبری که از اخبار گفته میشود یاهر مطلبی که در فضای مجازی دست به دست میچرخد واقعیت دارد .حتی شایعه نیز در ایران به راحتی منتشر میشود چون مردم معتقدند:تانباشدچیزکی مردم نگویند چیزها.در امور مذهبی شاهد وجودخرافات فراوان هستیم که چون فلان شخص روحانی چنین روایتی را برسرمنبر نقل کرده است. پس حرف او درست است.

بااین مقدمه قصددارم به یکی ازاین باورهای نادرست بپردازم وتأثیری که این باور بر افکلرعمومی و منافع ملی و روابط سیاسی ،اقتصادی ماباکشورهای همسایه بجا گذاشته است.

 درسالهای اخیر و با گسترش فعالیت گروههای معاند درفضای مجازی ،دشمنان توانسته اند باشناختی که از جامعه ی ایرانی داشتند ،بسیاری از افراد جامعه را به بازی بگیرند و با سوء استفاده از احساسات مردم اهداف خود را دنبال کنند . 

بی تردید وقتی افراد جامعه از دانش و سواد و درک بالائی برخوردار باشند القاء کردن چیزی که غیر واقعی و دروغین ویامجعول وساختگی است کاری بسیار دشوار است .اما درجوامعی که مردم ازسواد و دانش زیادی برخوردار نیستند کار بسیار آسانتر خواهد بود .

مردم ایران بی آنکه خود بدانند به یکباره با نفرت عمیقی که در وجودشان نسبت به اعراب وجود داشت مواجه شدند و شاید این نفرت تنها چیزی باشد که درمیان همه ی ایرانیان مشترک است و درمورد آن اتفاق نظر وجود دارد. اما سوال اینجاست که آیا این نفرت ریشه در واقعیت دارد?ایا ایرانیان طی یک پروسه ی واقعی به این درجه از تنفر از اعراب رسیده اند? آیا نفرت آنها منطقی و معقول است ? 

بی شک وقتی تنفر از قوم ونژادی اینقدر عمیق و ریشه دار است میبایست دلیلی بسیار روشن و منطقی برای آن وجود داشته باشد .چراکه هرچقدر هم که در گذشته مشکل واختلافی میان دو قوم یادو کشور وجود داشته ،نسلهای بعد آن اختلافات را فراموش میکنند .مثلا کاری که آمریکا باژاپن کرد و بابمب اتم شهرهای ناکازاکی وهیروشیما رانابود کرد ، میتوانست دلیل خوبی برای نفرت ژاپنیها از آمریکا باشد ،یا آلمانی که در زمان هیتلر اروپا را به آتش کشید میتوانست سبب گردد که اروپائیان هیچوقت آلمانیها رانبخشند ولی در تمام دنیا مردم بخاطر عملکرد نسلهای پیشین درمورد نسل حاضر قضاوت نمیکنند و تاثیری در روابطشان با آنها ندارد .

این دیدگاه طبیعی و منطقی ومعقول است . هراتفاقی که درگذشته افتاده متعلق به همان زمان است . هیچ یک از اعرابی که در زمان حاضر زندگی میکنند نقش و تاثیری در وقایع گذشته ندارند و هیچ یک هم بخاطر اتفاقی که در گذشته واقع گردیده مقصر نیستند .

اگر غیر از این بود که ما ایرانیان بیش از همه مستحق تنفر بودیم .چرا که پیشینیان ما بیش از هر کشوری در نابودی تمدنهای بشری نقش داشتند .تنهاکورش به تنهایی تمدنهای بین النهرین ،مادها،لیدی و عیلام رانابود کرد.

یاکشتاری که نادرشاه درهندوستان انجام داد . درطول تاریخ پادشاهان ایرانی همواره باجنگ ولشکرکشی وکشتار به دنبال استیلا بر منابع وسرزمینهای دیگر بوده اند واین داستان همیشگی این سرزمین بوده است .گستردگی قلمرو فرمانروایی ایرانیان خود گواه این ادعاست.

بااینحال چرا هیچیک از هموطنان و یا روشنفکران مابخاطر جنایتهاو فجایعی که پیشینیان به بارآوردند عذرخواهی وابراز شرمندگی نمیکنند? اتفاقا وقتی صحبت از آن جنگها وفجایع بمیان میاید ازانهابعنوان سندافتخار یاد میکنند .

این دوگانگی وتناقض دردیدگاه هموطنان کاملا مشهود است .یااینکه جنگ و کشتار مردم امری پسندیده ومقبول است یامذموم وناپسند . نمیتوان نسبت به این مساله نگاهی دوگانه داشت .

این درصورتی است که واقعا جنگ وکشتاری صورت گرفته باشد ،این درحالی است که همه ی شواهد وقرائن نشان میدهند که ورود اسلام به ایران بهیچ عنوان باکشتار وقتل عام مردم همراه نبوده و این ادعا چیزی جز یک دروغ بزرگ نیست .دروغی که حتی اگر واقعیت داشت بازهم نمیتوانست دلیل موجهی برای کینه ای چنین عمیق باشد .

جالب اینجاست که حضور اعراب در ایران نه تنها پیامد منفی و بدی نداشت بلکه در بسیاری از زمینه ها همچون آبی گوارابود که در گلوی تشنه ای بریزند .

اگرچه مغرضان و افرادی که ضداسلامندمدعی هستند که حضوراعراب ومسلمانان تنها سبب عقب ماندگی و بدبختی ایرانیان بوده ، اما واقعیت این است که حضور اسلام واعراب درایران سراسر خیر وبرکت بود .

نخست اینکه حمله ی اعراب به ایران براساس اهداف نابودگرانه نبوده است .درواقع تنها قومی که هیچ هدف مادی و نابودگرانه ای ازحمله به ایران نداشته اند اعراب ومسلمانان بودند .وقتی شرائط زندگی ایرانیان پیش وپس ازاسلام رامیسنجیم میبینیم که بجزعده ی معدودی که سایرایرانیان رابه بند کشیده بودند وبه آنهاظلم وستم میکردند باورود اسلام شرایط برای سایرایرانیان بسیار بهتر شده است.

یکی ازخدمات مسلمانان به ایرانیان خروج اززیر بارظلم وستم شاهان بود .

خدمت دیگر مسلمانان به ایرانیان دست یابی به پیشرفتهای علمی ورشد مراکز علمی وفرهنگی بود .

غنای زبان فارسی درامتزاج بازبان عربی نیز خدمتی دیگر از مسلمانان به ایرانیان بود .راه یافتن بسیاری ازواژه های عربی درفارسی نوین بود که به زبان فارسی نیرو بخشید .اگر این امتزاج اتفاق نمیافتاد زبان فارسی زبانی الکن و ضعیف بود .

ازدیگر خدمات میتوان به علوم ومعارف اشاره نمودکه بوسیله ی ترجمه کتابهای یونانی وسریانی وهندی به زبان عربی در مشرق اسلامی بین مسلمین انتشار یافت 

حتی الفبایی که امروزه باآن مینویسیم رامدیون حضور مسلمانان در ایران هستیم .پذیرش دین اسلام بعنوان دین برتر هدیه ی اعراب به ایرانیان بود .حضور مسلمانان در ایران منجر به استقلال ایرانیان نیز گردیدو میدانیم که دولتهای مستقل بسیاری درایران شکل گرفت.

با اینحال ابراز تنفر از اعراب واقعا غیر منطقی و عجیب است .اگرچه این ماجرا مختص زمان حال نیست و میتوان آن رابه آتش زیر خاکستر تشبیه کر. که هراز گاهی شعله ور میشود،بعقیده بنده این حس تنفر ازاعراب چند دلیل دارد .

۱_ تحریف گسترده ی تاریخ اسلام توسط یهودیان که باهدف جدائی ایران از دنیای اسلام صورت گرفت .

۲_فعالیت افراد وگروههای ضد اسلامی که از اواخر دوران قاجاریه وتحت عنوان باستان گرایی شکل گرفت وتاکنون نیز ادامه دارد.

۳_زود باوری ساده لوحی ،

۴_نژادپرستی ما ایرانیان .شاید خیلی ها مخالف این ادعای بنده باشند امابه چنددلیل روشن میتوان اثبات کرد که ما ایرانیان نژاد پرست هستیم .اولا ماخود رابرتر ازدیگران میدانیم .ثانیا به دلیل نفرتی که ازدیگراقوام مثل اعراب یاافاغنه داریم وثالثا به دلیل جایگاهی که درتاریخ برای ایران قائلیم .رابعا به دلیل شعارهای فاشیستی که بسیاری ازهموطنان درخصوص اعراب سر میدهند

۵_استفاده ی ابزاری ازدین توسط نظام حاکم که یکی از عوامل مهم ایجادحس تنفر از اسلام واعراب گردیده است .

درنهایت باید عرض کنم که بااینگونه رفتارهای نژادپرستانه عملا کشور را درمعرض تهدید قرار ندهید .شاید بسیاری از افرادی که نااگاهانه بااین جریان همراه شده اند واقعا متوجه نیستند که این رفتارشان چه تبعات خطرناکی برای کشورمان خواهد داشت . طی چندسال اخیر دشمنان بیکار ننشسته اند .به موازات تبلیغات ضداسلامی وضدعربی در کشورمان ،در کشورهای عربی نیز مشغولند و تنفری که ایرانیان نسبت به اعراب به نمایش گذاشته اندرا برای کشورهای عربی تبلیغ میکنند .وقتی هموطنان ما از اعراب بطور عام سخن میگویند در واقع سخن از مردم ۲۲ کشور درمیان است .امروزه اجماعی سراسری درمیان همه ی کشورهای عربی برعلیه ایران درحال شکل گیری است .وقتی مابه صراحت ازآنان اعلام انزجار وتنفرمیکنیم طبیعی است که آنان نیز همین روال را نسبت بمادرپیش بگیرند . کشورهای عربی همسایگان ماهستند و عقل و منطق حکم میکندکه باهمسایه باید دوست باشیم .ضمن اینکه یادمان نرود چندملیون هموطن عرب زبان داریم که ادامه ی این رفتارهای نژادپرستانه ممکن است کشور رابه سمت چنددستگی و تجزیه سوق دهد 

به امیدروزی که دیگرشاهد اینگونه رفتارهای غیرانسانی وغیر متمدنانه نباشیم

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۸/۱۱
salim hamadi

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی